nuteisinti

nuteisinti
nutéisinti tr. Š, Rtr, NdŽ, 1, ; SD386, R, Sut, N, M 1. pasakyti, įrodyti esant teisų, nekaltą, apginti: Nutéisink mane, bo aš prapulsiu J. Jūs este, kurie patys save nuteisinate po žmonėmis, bet Dievas pažįsta širdis jūsų Ch1Luk16,15. | refl. Sut, N, Š, NdŽ, : Savo kalčią ant jo suvertusios, mislijosi nusiteisinusios Žem.refl. S.Dauk pasiaiškinti dėl savo elgesio, įrodyti savo teisumą: Nusitéisino, kad nežinojo Gs. Duok man nusitéisint Pn. Privatiška skunda gavo viršų, o man nebuvo leista nusiteisinti Blv. Aleksandras, pamojęs ranka ant nutilimo, norėjo prieš žmones nusiteisinti GNApD19,33. Jei norėčia nusiteisinti, mano žodžiai patys mane paskandintų PK242. Neženk į sūdą su tarnu tavo, nes nė vienas nenuositeisins pryš tavi P. 2. pripažinti teisiamąjį esant nekaltą, nebaustiną, išteisinti: Par jų melagystę sūdžia nekaltą pakaltina, o kaltą nuteisina brš. 3. VlnE5 bažn. laikyti teisiu, nenusidėjusiu: Iš darbų esti nuteisintas žmogus A.Baran. Jo smerčia mes išganyti, viera mūsų nuteisinti ir už gerus paskaityti PK167. O veidamainis nebuvo nutéisintas, norint turėjo intikėjimą tikrą DP317. Pasakyk tu pirm piktybes tavąsias, idant būtumbei nuteisintas DP511. O anas, būdamas teisus, nuteisys daug tarnų mano MP151. Nuteisins daug jų, tai yra padaris juos teisumis ir garbą amžiną duos SPII224. Parejo tasai nuteisintas namuosn savo Ev. Kas numirė, nuteisintas yra nuog grieko BtPvR6,7. | refl.: Mumis nusiteisinusius par spaviedę, papena kūnu savo ir pastiprina M.Valanč. 4. pagrįsti, patvirtinti, įrodyti: Vyrai, nebturėdamys kito dovado nuteisinti savo rubos, tujaus metė žemėn nu galvos savą kepurę S.Dauk. Nuteisinta yra išmintis nuog vaikų savo Ch1Mt11,19. Ir nuteisinama esti išmintis nuog visų sūnų savo BtLuk7,35. \ teisinti; apteisinti; atiteisinti; įteisinti; išteisinti; nuteisinti; pateisinti; prasiteisinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • nuteisinimas — sm. (1) NdŽ, KŽ; SD386, N, Blv 1. → nuteisinti 1. ║ refl. Sut, N, P, S.Dauk: Širdį slėgė skausmas: galvoj maišėsi Marcės priekaištai. Nieko nebeturėjo nusiteisinimui Žem. 2. MP313 → nuteisinti 3: Mokia apie atpirkimą ir apie nuteisinimą mūsų PK8 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apteisinti — tr. Rtr, KŽ; Lex41, Q408, H179, Sut, N, KII123 1. K, R169, MŽ385, J žr. pateisinti 1. ║ refl. R, MŽ, Sut, N, KŽ: Moka dabar vaikai apsiteisinti Krš. 2. žr. išteisinti 2: Žmogus buvo nekaltas, dėl to ir teismas apteisino Trg. Apteisins, dabok Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atiteisinti — tr. Rtr, KŽ, atateisinti Š, atteisinti K; N 1. įrodyti, įtikinti esant ką teisų, nekaltą, apginti: Atiteisinau aš jįjį, jau jis nebus urpiamas, olbijamas J. ║ refl. Sut, N, K, KII123,286, KŽ pasiaiškinti dėl savo elgesio, įrodinėjant savo teisumą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išteisinti — tr. 1. LL265,269, NdŽ, KŽ įrodyti esant teisų, laikyti nekaltu, apginti: Aš išteisinu antvyskupį, jis turėjo teisę patvirtinti naują draugiją Blv. ║ refl. SD148, Sut, N, Š, LL265, Rtr pasiaiškinti dėl savo elgesio, įrodinėjant savo teisumą: Versk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pateisinti — tr. Rtr, KŽ; VĮ 1. teigti, įrodyti ką esant teisų, nekaltą, nesmerktiną, apginti: Be reikalo pirma žmoną jo pakaltindavom, o jį pateisindavom Krs. ║ refl. Š pasiaiškinti dėl ko nors, įrodyti savo teisumą: Pasiteisinęs nuovargiu, jis išėjo namo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasiteisinti — J įrodyti savo teisumą, apsiginti, išsiteisinti. teisinti; apteisinti; atiteisinti; įteisinti; išteisinti; nuteisinti; pateisinti; prasiteisinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • teisinti — ( yti K; N), ina, ino tr. K, Š, K.Būg(Ds); N, L, Rtr 1. MŽ, Sut, M laikyti nekaltu, nesmerktinu, užtarti, ginti: Teisink mane nuo pakalbų, apšokimų J. Vieni jį kaltina, kiti teisina DŽ. Tą vaikelį visumet teisini Krš. Tų mergų visi Tryškiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tiesa — 1 tiesà sf. (4) FrnW, DrskŽ, LzŽ 1. DK5, SD289, BtPvE5,9, H, R, R391, MŽ526, P, K, M.Valanč, I, A1884,335, J, M, Rtr, Krt, Žr, Kv, Tlž, Upn, Mrc kas atitinka tikrovę, teisybę: Tiesà yra atitikimas tarp dalyko ir sąmonės FT. Pasaulį nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užstolis — 2 ùžstolis, ė smob. (1) NdŽ, P.Skar, Krž, Grdž kas užsistoja, gina, užtarytojas: Ùžstolis atsirado: tik vaiką paikini! Rs. O ką, dabar ji turia ùžstolį ir nieko nebijo Jrb. Jisai yra nuteisinimu mūsų, jisai užstoliu mūsų, per kurį mes vėl iž… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vyskupas — sm. (3a) J, K.Būg, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, DrskŽ, (1) RŽ, NdŽ, vỹskupas (3b) DūnŽ; SD14, Q182, H163, R, R75, MŽ, MŽ100, N, Kos94, M, L, LL8,230, ŠT34,150, vyskūpas (3a) KBII63, K, J, Jn(Kv), Rtr, FrnW, NdŽ, KŽ, Brb, Krš, Sd, Eig krikščionių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”